Kehtna Vesi
Kehtna Vesi

TÄHELEPANU ! 01.10.2022 Seoses veeseaduse muutmisega jaanuarist 2022 kohustas Eesti riik kõiki vee-ettevõtteid kooskõlastama veeteenuse hinnad Konkurentsiametiga. Kehtna Vesi OÜ esitas kooskõlastuseks nõutud dokumendid ja andmed 03.03.2022. Konkurentsiamet väljastas oma otsuse Kehtna vallas alates 01.11.2022 kehtima hakkavate vee- ja kanalisatsiooniteenuste kohta 30.09.2022. Uued hinnad ja Konkurentsiameti otsuse leiab siit Kontor: +372 48 75 231 info ät kehtnavesi.ee SEB a/k: EE331010802000508004 reg. nr. 10332654

Vee hind
Vee hind

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad Kehtna vallas alates 01.11.2022
hind võetud vee eest - 2,640 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri vee kohta;
hind reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest - 2,930 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri reovee kohta
Konkurentsiameti otsus 30.09.2022 Kehtna valla ÜVK teenuse hinnad

Vee hind

Telli teenus

Teata veenäit !

Hooldustööd

Kasulik teada

Isikuandmete kaitse
ANDMEKAITSETINGIMUSEDViimati uuendatud: 28. juuni 2023.a. Need andmekaitsetingimused kirjel...
Veeproovide võtmine
Joogivee kvaliteeti, kontrollimise nõudeid ja analüüsimeetodeid reguleerib sotsiaalministri määrus
Veearvesti info
Veearvesti koos liitmikega paigaldatakse spetsiaalse seinakinnituse ehk konsooli sisse. Tänapäe
Meie tarneahel
Vee-ettevõtted on suhteliselt sarnase tegevusmudeliga. Veehaardest (puurkaev või mageveekogu) ammu
Minu kodu veefilter
Puhta joogivee tarneahel annab parima tulemuse koostöös. Vee-ettevõttena näeme meie vaeva toorvee e
Õigusaktid
Kehtna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiriKehtna valla ühisveevärgi ja -kan

Meie töö arvudes

99
Veeotorustiku kilomeetrit
99
Puurkaevu
99
Veetöötlusjaama
99
Heitveepuhastit

Kontakt

  • E - R 09:00 - 16:30

  • Aadress: Staadioni 10, Kehtna, 79001
  • Tel: +372 48 75 231
  • Email: info ät kehtnavesi.ee
  • Website: http://kehtnavesi.ee