Veearvesti koos liitmikega paigaldatakse spetsiaalse seinakinnituse ehk konsooli sisse.
Tänapäevased ultraheli-veearvestid ei vaja enam mudafiltri paigaldamist veearvesti ette.
Leidub soovitusi paigaldada peale veearvestit ja enne tagasilöögiklappi kolmik-kraan hoolduse ajal veesõlmest surve mahalaskmisest.
Sama tulemuse saab ka hoolduse alguses surve mahalaskmisel lähimast tarbijast peale veemõõdusõlme.

Veemõõdusõlme komponendid voolu suunas:
1. Keevitatav PE-toru muhv keermesliitega
2. Sulgurkraan
3. Veearvesti liitmik
4. Veearvesti
5. Veearvesti liitmik
6. Tagasilöögiklapp
7. Sulgurkraan

Lae alla veearvesti juhendmaterjal eramule