05.05.2023
Järvakandis ridamisi elektrikatkestusi
Elektrilevi rikke tõttu võib esineda katkestusi veevarustuses.
Prognoositav rikete kõrvaldamise aeg Elektrilevilt 05.05.2023 kell 19:15

19.01.2023
Kaereperes ulatuslik elektrikatkestus

Seoses kõrgepingeliini rikkega võib esineda häireid Kaerepere veevarustuses.

19.01.202
Järvakandi Tallinna mnt veevõrgus elektrikatkestus
Öösel sadanud lume tõttu on Järvakandi-Lellapere suunal ulatuslikud elektrikatkestused.
Seoses sellega on ilma vooluta Tallinna maantee veetöötlusjaam
Paigaldame veetöötlusele ajutise generaatori
Elektrilevi prognoose voolukatkestuse lõpetamisest leiab rakendusest MARU

19.01.2023
Kehtnas veevarustus häiritud

Öösel sadanud lume tõttu on Kehtna lähiümbruses ulatuslikud elektrikatkestused.
Paigaldame veetöötlusele ajutise generaatori
Elektrilevi prognoose voolukatkestuse lõpetamisest leiab rakendusest MARU

13.01.2023
Järvakandi veevarustus häiritud

Seoses elektriliinide rikkega Nõlva tänava lõpus on veevarustus Järvakandi alevis häiritud.
Paigaldame veetöötlusele ajutise generaatori.
Elektrilevi prognoose voolukatkestuse lõpetamisest leiab rakendusest MARU


OÜ Kehtna Vesi