Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad Kehtna vallas alates 01.11.2022
hind võetud vee eest – 2,640 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri vee kohta;
hind reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest – 2,930 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri reovee kohta
Konkurentsiameti otsus 30.09.2022 Kehtna valla ÜVK teenuse hinnad