Joogivee kvaliteeti, kontrollimise nõudeid ja analüüsimeetodeid reguleerib sotsiaalministri määrus.
Määruse kohaselt peab joogivee käitleja peab koostama ja Terviseametiga kooskõlastama joogivee kontrolli kava. Joogivee kontrolli kava ajakohastatakse vähemalt iga viie aasta tagant ja kooskõlastatakse Terviseametiga.
Kehtna vallas tuleb ühisveevärgi puhta joogivee poolelt võtta regulaarsed proovid alljärgneva sagedusega –
Kehtnas puurkaevust kord kolme aasta jooksul, veetöötlusest väljuval trassil kord aastas ja suuremate tarbijate juures kolm korda aastas; 
Järvakandis puurkaevust kord aastas, veetöötlusest väljuval trassil kaks korda aastas, suuremate tarbijate juures kord aastas;
Kaereperes puurkaevust kord aastas, veetöötlusest väljuval trassil kord viie aasta jooksul, suuremate tarbijate juures kord aastas;  
Eidaperes puurkaevust kord kolme aasta jooksul, veetöötlusest väljuval trassil kord viie aasta jooksul, suuremate tarbijate juures kord aastas; 
Lelles puurkaevust kord aastas, veetöötlusest väljuval trassil kord viie aasta jooksul , suuremate tarbijate juures kord aastas; 
Lokutal puurkaevust kord kolme aasta jooksul, veetöötlusest väljuval trassil kord viie aasta jooksul, suuremate tarbijate juures kord viie aasta jooksul;
Keavas puurkaevust kord aastas ,  suuremate tarbijate juures kord aastas;
Hertus puurkaevust kord aastas , veetöötlusest väljuval trassil kord aastas;
Inglistel puurkaevust kord aastas, veetöötlusest väljuval trassil kord viie aasta jooksul, suuremate tarbijate juures kord aastas. 
Reovee käitlemise poolel tuleb proovid võtta kord kvartalis Kehtna, Järvakandi  ning Eidapere biopuhastitest, Lelles, Keavas, Lokutal ja Hertus kord poolaasta jooksul.

Kehtna
Kehtna Katla puurkaev keemiline analüüs 21.03.2023
Kehtna Katla puurkaev mikrobioloogiline analüüs 21.03.2023
Kehtna KHK keemiline analüüs 21.02.2023
Kehtna KHK mikrobioloogiline analüüs 21.02.2023
Kehtna Lasteaed keemiline analüüs 21.02.2023
Kehtna Lasteaed mikrobioloogiline analüüs 21.02.2023
Kehtna Põhikool keemiline analüüs 21.02.2023
Kehtna Põhikool mikrobioloogiline analüüs 21.02.203
Kehtna biopuhasti väljavool keemiline analüüs 07.03.2023

Kaerepere
Kaerepere Saunaküla puurkaev keemiline analüüs 21.03.2023
Kaerepere Saunaküla puurkaev mikrobioloogiline analüüs 21.03.2023
Kaerepere Katla puurkaev keemiline analüüs 21.03.2023
Kaerepere Katla puurkaev mikrobioloogiline analüüs 21.03.2023
Kaerepere Valtu Põhikool keemiline analüüs 18.10.2022
Kaerepere Valtu Põhikool mikrobioloogiline analüüs 18.10.2022

Keava

Keava veetöötlus põhjavesi keemiline analüüs 31.05.2022
Keava veetöötlus põhjavesi mikrobioloogiline analüüs 31.05.2022
Keava Coop kauplus keemiline analüüs 05.04.2022
Keava Coop kauplus mikrobioloogiline analüüs 05.04.2022
Keava biopuhasti väljavool keemiline analüüs 06.09.2022

Lelle

Lelle veetöötlus keemiline analüüs 05.04.2022
Lelle veetöötlus mikrobioloogiline analüüs 05.04.2022
Lelle biopuhasti väljavool keemiline analüüs 06.12.2022