Juuli lõpus vahetasime Kehtna aleviku veevärgis veepuhastusmeetodit. Varasemalt kasutusel olnud vee kloreerimine desinfitseeris küll joogivee Kehtna veepuhastusjaama väljundis, kuid alevi sisest trassi senine meetod puhtana ei suutnud hoida. Uus lahendus on doseerida kloordioksiidi otse puurkaevu väljundis, lasta sellel seguneda kuni veepuhastusjaama filtriteni ja suunata sealt edasi alevisse. Täna saame öelda, et kõigest kuue päevaga on puurkaevust ammutataval toorveel kadunud tugev lõhn. Selle protsessi käigus laguneb ühisveevärgi torustikku ladestunud biokile, mis võib kaasa tuua hetkeliselt määrdunud vee kraanist. Tegemist on ühekordse murega, kuivõrd trassi peale tulev uuel moel puhastatud vesi enam biokilel tekkida ei lase.

Võtsime uue meetodi kasutusele naabervalla Rapla eeskujul ja sealne joogivee kvaliteet on paari aastaga tugevalt paranenud. Küll aga jäävad probleemid kummitama kõiki selliseid korterelamuid ja eramuid, kus hoone sees on elanikud ise vahetanud küll püstikutorud ja kinnistu piiril on samuti ühisveevärgi uuendatud torustik, kuid nendevaheline ühendus kinnistul on endiselt nn. rauast torudega. Paratamatult võib kinnistuni tarnitav puhas vesi sellistes lõikudes määrduda. Ainus lahendus on likvideerida raudtorustik ja asendada see tänapäevaste plastist torudega.
Sellised tööd on küll kinnistu omaniku pädevus ja kohustus, kuid soovi korral saame Teile teha pakumise teostatavatele töödele.

NÄIDE 1 – aadress Kooli 9, Kehtna alevik.
Korterelamu keldrisse suubus vundamendi alt korraga kaks veetoru. Üks tõenäoliselt nn. tuletõrjehüdrandisüsteemist (kus vesi seisab ummuksis kuude kaupa), teine uuest trassist. Seisuga 08.08.2019 ei söanda me 100 % kindlusega väita, et uus ühendus on tehtud uuest plasttorust. Igal juhul on selline lahendus hävitav meie poolt tarnitavale veele, see määrdub.

Kooli 9 endine ühendus korraga kahest trassist

08.08.2019 isoleerisime lõplikult vana ühenduse, paigaldasime täiendava veefiltri ning meie enda trasside hoolduse tarbeks eraldi väljavõttekraani (enne veemõõtjat). Saame sealtkaudu pesta läbi tsentraalseid trasse ja ka seeläbi vee kvaliteeti lõpptarbija kraanis parandada. See on siiski ajutine lahendus, kuivõrd tellisime lisaks Taanist hoonele sobiva suurusega kaugloetava veemõõtja. Olemasolev on toimiv, aga väikeste läbivooludega ja n-öelda “poob” trassis surve kinni. Naaseme selle konkreetse hoone juurde ca 3 nädala pärast, kui uus andur kohal. Siis vahetame välja ka mustast metallist muhvid trassis, mis loomulikult – roostetavad. Nii väljast kui suure tõenäosusega seest.

Siis kui veelahenduses tehakse kulude ökonoomikat…. (roostes mustast rauast muhv puhta joogivee trassis)

NÄIDE 2 – aadress Kooli 7, Kehtna alevik.
Enam põhjalikumat ülevaadet, kuidas mitte korterelamu veevarustust korraldada, annab otsida. Esiteks suubub Kehtnas sadade tuhandete eurode ees vahetatud trassidest majja puhas joogivesi tõenäoliselt Kehtna Näidissovhoostehnikumi aegse rauast toru läbi. Teiseks on keldris olev lahendus pehmelt öeldes kummaline. Mudafilter, mille tühjendusava on taeva poole, ei hakka eales tööle. Sellise hoone jaoks liiga väikeste läbivooluavadega veelugeja “poob” taaskord surve kinni ja mustast rauast torumuhvid annavd lõpliku garantii, et trassist majja suubuv puhas vesi saab kindlasti määritud. Juhime tähelepanu, et vee-ettevõtte oma on tsentraalne trass ja õueala maakraanist edasi kuulub nii trassi omand kui vastutus trassi eest juba omanikule ehk siis korteriühistule. Konkreetsel juhul on meil õnneks mõistlik kontakt majahalduriga ja lähema nädala pärast kaevame maa seest välja raudtoru ja asendame n-öelda kogu veesõlme sellise lahendusega, mis meile enam vastu ei võitle.

Ausõna peale laest rippuv roostes ühendus puhta joogivee trassi peal. Mudafiltrit tavea poole keerates saavutame kindlasti olukorra, kus see vajalik abimees oma funktsioone ei täida.

Kooli tänava piirkonnas on selliseid näiteid kindlasti veel ja meie poolne lahendus on asjad korda sättida koostöös ühistutega hoone kaupa. Muul moel ei suuda me lihtsalt eristada signaali üldisest mürast. Kehtna Vesi OÜ on näinud ja näeb ka edaspidi vaeva, et ammutada maapõuest toorvesi, see puhastada ja hoida tsentraalsed trassid korras. Kohe kui saame likvideeritud (taaskord – ainult käsikäes toimivate korteriühistutega) kõige grotesksemad näited, saame uuesti analüüsida alevi n-öelda keskmist taset.
Saame seejärel soovitada korterelamutele suubuvale trassile suure filtri paigaldust ja seejärel elanikele oma korteri joogiveefiltri paigaldust. Siis on meil koos lõplik väärtusahel, kus asjal on tulemus.

Lõpetuseks – Kehtna Vesi OÜ ajutrust on vahetunud, meie põhikirjast ajaloo-uuringute alaseid tegevusi ei leia. Kindlasti on kohalikel elanikel oma arvamus, kes ja kus ja miks asjad halvaks pööras. Meie väike töökas tiim siiski nendesse keskusteludesse ei sekku. Meie asi on võtta olemasolev sellisena nagu tema on, välistada samm-sammult mittevajalik ja seejärel tõsta üldine joogivee kvaliteet kõikidele rahuldavale tasemele.