Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad Kehtna vallas:
Kehtna, Kaerepere, Ingliste, Hertu, Keava, Lelle, Lokuta ja Eidapere piirkonnas:
hind võetud vee eest – 1,758 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri vee kohta;
hind reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest – 2,52 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri reovee kohta
Kehtna Vallavalitsuse korraldus nr.155 / 10.05.2016 Kehtna veeteenuse hind
Järvakandi piirkonnas:
hind võetud vee eest – 1,14 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri vee kohta;
hind reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest – 1,36 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri reovee kohta
Konkurentsiameti otsus Järvakandi veeteenuse hinna kooskõlastamise kohta