Täna on ühisveevärk rajatud kaheksasse Kehtna valla alevikku ja külasse – Kehtnasse, Järvakanti, Lelle, Kaereperre, Eidaperre, Hertusse, Lokutale ja Keavasse.