Pildil Kooli 5 – majast 3 meetri kaugusel ringleb plasttorustikus puhas vesi. Majas endas on igati moodsad alupeks veetorud. Kuid vundamendi all oli peidus 4 meetrit sellist veetoru….

Kõigepealt meie senisest kogemusest uuel meetodil veepuhastusest Kehtna aleviku veetöötlusjaamas ja trassides.
See mõjub ülitõhusalt trassidele ja oleme seetõttu mõnevõrra stressirohkes olukorras, et saada lahti elamute vundamentide all olevatest nõukogudeaegsetest malmtorudest. Mis kuuluvad korteriühistutele.
Täna trassides olev vesi puhastab torustikku selliste tõhususega, et pidevalt  tühjendame torustikku lahtitulnud sogast.
Mida kiiremini saame vundmentide all olevast vanast rauast lahti, seda puhtamaks läheb vesi elanike kraanides.
Täna kaevasime lahti  Kooli 15  korteriühistule kuuluva veetrassi. Lõikasime välja nõukogude aegse malmtoru, pikkusega 6 m. Paigaldasime keevisühendusega 50 mm plasttoru ja ühendasime selle korterelamu veesõlmega. Elamule on keldrisse paigaldatud suhteliselt kallis pronkskorpusega korduvkasutatav veefilter ja see oli pilgeni muda täis. Mudafilter peitis endas sadakond grammi oranzi tarretist.
Kooli 15 veesüsteemis võib esineda roostest vett veel mõned päevad, kuivõrd uus pealetulev puhas vesi peseb paratamatult enesega kaasa torustiku seintele ladestunud aastatepikkuse rauasodi. Paigaldame elamu keldrisse trassi läbipesuks eraldi kraani ning näitame korteriühistu esindajale kätte kõik puhta joogivee tagamiseks vajalikud (ja regulaarsust eeldavad) hooldusnipid.

Kehtna alevi ühisveevärgist oleme augusti lõpuks saanud ette järgmise pildi.

Alevikus on kokku 21 korterelamut. Kehtna Vesi OÜ on välja lõiganud vanad roostes torud järgmiste elamute alt: Kooli 9, Kooli 7, Kooli 5 ja Kooli 15. Oleme kindlaks teinud, et tänapäevane plasttorustik tuleb tsentraalsest trassist majja järgmistel elamutel: Kooli 3, Kooli 11, Viljandi mnt. 2 ja Viljandi mnt. 4.
Lähinädalatel võtame ette torude väljalõikamised järgmistel aadressidel: Staadioni 1, Staadioni 3 ja Lasteaia 6.
Peale seda oleme täpselt poole peal – pooltel majadel on kas trass juba korras või oleme selle korda teinud.
Kindlasti tegeleme lähiajal Nooruse tänava hoonetega. Nende korterelamute kohta, mida siin mainitud pole, hetkel info puudub maa all oleva torustiku olukorra kohta.
Plasttorustiku majja suubumine on 1/3 võitu puhta joogivee tagamisel. Järgmine plokk on korterelamu keldris asuv veesõlm. Kui see on ehitatud kokkuhoiumeetodil väiksemast (ja seega odavamast) mudafiltrist, veemõõtjast, tagasilöögiklapist – siis on tulemuseks suhteliselt kasin veesurve kõrgematel korrustel. Kehtna Vesi tsentraaltrassis ringleb vesi keskmiselt 4 bar survega. See on täiesti piisav, et ka viiendal korrusel olev inimene saaks käia normaalse survega dushi all. Kooli 9,7,5 sõlmed ei kannata kahjuks mingit kriitikat. Mustast rauast ja seeläbi kergesti roostetavad detailid ei sobi kokku puhta joogiveega.
Tellisime Taani Kuningriigist uued suurema läbilaskevõimega digitaalsed, kaugloetavad veemõõtjad. Tarnetähtaeg on septembri kolmas nädal. Komplekteerime uute kelladega koos ka suurema läbilaskevõimega veesõlmed eranditult messingdetailidest korterelamutele Kooli 9, Kooli 7 ja Kooli 5. Ehitame ümber Viljandi mnt. 4 korterelamu veesõlme (tänase sõlme läbilaskevõime väga väike). Neile ja Viljandi mnt.2 hoonele paigaldame  elamu suurust ja veetarvet arvestavad nöörfiltrid. Hoone vajadustele vastav, veefiltriga varustatud ja messingust veesõlm on teine kolmandik võidust.
Eelpoolmainitud hooned pole nn. lotovõitjad ega erilist staatust omavad hooned. Lihtsalt nende majade halduritega oleme saanud kontakti ja loonud head koostöösuhted. Iga järgmine kontakt on ainult teretulnud.
Viimane kolmandik vajaminevast on regulaarne hooldus. Kehtna Vesi tagab oma trassides puhta vee ringluse ja jõudu-mööda õpetame välja ka korterelamute haldurid või aktiivsemad inimesed iga hoone eripärasid arvesse võttes neid süsteeme oma elamus hooldama. Etteruttavalt – mudafiltri puhastus ja nöörfiltri vahetus pole raketiteadus.
Oleme Kehtna alevikus ühiselt poole peal “veejamade” likvideerimisega. Aga Kehtna Vesi kontoris oleme juba üpris veendunud, et: ON TÄIESTI VÕIMALIK TARBIDA KEHTNA ALEVIKU KORTERMAJA KRAANIST PUHAST VETT JA KÄIA NORMAALSE SURVEGA DUSHI ALL.
Rauast torud utiili, õige suurusega veesõlm keldrisse ja regulaarne hooldus takka. See on täiesti võimalik ja käegakatsutav.