Joogivee kvaliteeti, kontrollimise nõudeid ja analüüsimeetodeid reguleerib sotsiaalministri määrus.
Määruse kohaselt peab joogivee käitleja peab koostama ja Terviseametiga kooskõlastama joogivee kontrolli kava. Joogivee kontrolli kava ajakohastatakse vähemalt iga viie aasta tagant ja kooskõlastatakse Terviseametiga.
Kehtna vallas tuleb ühisveevärgi puhta joogivee poolelt võtta regulaarsed proovid alljärgneva sagedusega –
Kehtnas puurkaevust kord kolme aasta jooksul, veetöötlusest väljuval trassil kord aastas ja suuremate tarbijate juures kolm korda aastas; 
Järvakandis puurkaevust kord aastas, veetöötlusest väljuval trassil kaks korda aastas, suuremate tarbijate juures kord aastas;
Kaereperes puurkaevust kord aastas, veetöötlusest väljuval trassil kord viie aasta jooksul, suuremate tarbijate juures kord aastas;  
Eidaperes puurkaevust kord kolme aasta jooksul, veetöötlusest väljuval trassil kord viie aasta jooksul, suuremate tarbijate juures kord aastas; 
Lelles puurkaevust kord aastas, veetöötlusest väljuval trassil kord viie aasta jooksul , suuremate tarbijate juures kord aastas; 
Lokutal puurkaevust kord kolme aasta jooksul, veetöötlusest väljuval trassil kord viie aasta jooksul, suuremate tarbijate juures kord viie aasta jooksul;
Keavas puurkaevust kord aastas ,  suuremate tarbijate juures kord aastas;
Hertus puurkaevust kord aastas , veetöötlusest väljuval trassil kord aastas;
Inglistel puurkaevust kord aastas, veetöötlusest väljuval trassil kord viie aasta jooksul, suuremate tarbijate juures kord aastas. 
Reovee käitlemise poolel tuleb proovid võtta kord kvartalis Kehtna, Järvakandi  ning Eidapere biopuhastitest, Lelles, Keavas, Lokutal ja Hertus kord poolaasta jooksul.


Kehtna
Kehtna Keskuse puurkaev keemiline analüüs 07.09.2021
Kehtna Keskuse puurkaev mikrobioloogiline analüüs 07.09.2021
Kehtna KHK Kooli 1 keemiline analüüs 09.11.2021
Kehtna KHK Kooli 1 mikrobioloogiline analüüs 09.11.2021
Kehtna Lasteaed keemiline analüüs 09.11.2021
Kehtna Lasteaed mikrobioloogiline analüüs 09.11.2021
Kehtna Põhikool keemiline analüüs 09.11.2021
Kehtna Põhikool mikrobioloogiline analüüs 09.11.2021
Kehtna biopuhasti väljavool keemiline analüüs 07.09.2021

Kaerepere
Saunaküla puurkaev põhjavesi mikrobioloogiline analüüs 16.03.2021
Saunaküla puurkaev põhjavesi keemiline analüüs 16.03.2021
Kaerepere Katlamaja puurkaev põhjavesi mikrobioloogiline analüüs 16.03.2021
Kaerepere Katlamaja puurkaev põhjavesi keemiline analüüs 16.03.2021

Keava
Keava puurkaev keemiline analüüs 14.05.2021
Keava puurkaev mikrobioloogiline analüüs 14.05.2021
Keava Coop kauplus keemiline analüüs 05.05.2021
Keava biopuhasti väljavool keemiline analüüs 30.06.2021

Lelle
Lelle asula puurkaev keemiline analüüs 05.05.2021
Lelle asula puurkaev mikrobioloogiline analüüs 07.05.2021
Lelle veetöötlus peale filtrit keemiline analüüs 05.05.2021
Lelle apteek keemiline analüüs 12.05.2021
Lelle apteek mikrobioloogiline analüüs 14.05.2021
Lelle biopuhasti väljavool keemiline analüüs 09.11.2021

Järvakandi Lasteaed keemiline analüüs 23.03.2021
Järvakandi Kool mikrobioloogiline analüüs 23.03.2021
Järvakandi Kool keemiline analüüs 23.03.2021
Järvakandi biopuhasti väljavool keemiline analüüs 21.09.2021