Joogivee kvaliteeti, kontrollimise nõudeid ja analüüsimeetodeid reguleerib sotsiaalministri määrus.
Määruse kohaselt peab joogivee käitleja peab koostama ja Terviseametiga kooskõlastama joogivee kontrolli kava. Joogivee kontrolli kava ajakohastatakse vähemalt iga viie aasta tagant ja kooskõlastatakse Terviseametiga.
Kehtna vallas tuleb ühisveevärgi puhta joogivee poolelt võtta regulaarsed proovid alljärgneva sagedusega – Kehtnas kord kolme aasta jooksul;
Järvakandis, Kaereperes, Eidaperes, Lelles, Lokutal, Keavas, Hertus ja Inglistel kord aastas.
Reovee käitlemise poolel tuleb proovid võtta kord kvartalis Kehtna biopuhastis ning Eidaperes, Lelles, Keavas, Lokutal ja Hertus kord poolaasta jooksul.
Kehtna Vesi OÜ sisemise töökorra kohaselt võtame täiendavad veeproovid ka suuremate klientide juurest.