Kõiki abipalveid ei suuda meie alati täita, aga meil on head koostööpartnerid.
Kuivkäimlate ja septikute tühjendusteenust osutavad Raplamaal:
Fekto OÜ (asukohaga Järvakandis, teenust osutatakse üle Eesti) +372 5520414
Urmas Kristal (Märjamaa vald, Rapla vald, Kehtna vald) +372 53497987
Indrek Karilaid (Kehtna vald) +372 56641697
OÜ Remfakt (Kehtna vald) +372 5055341
Trasside pesu ja kaameravaatlusi teostab:
Fekto OÜ (asukohaga Järvakandis, teenust osutatakse üle Eesti) +372 5520414
Korterelamute siseseid torutöid teostavad:
HV Piping OÜ Hendrik Vaalberg  +372 53456818
Tradeon OÜ Lauri Jõesaar +372 56808777
Rapla Meister OÜ Rainer Emberg +372 55645673
Siseruumide sanitaar-remonti ja torutöid teostab:
Willu Ehitus OÜ Villu Markus +372 55613317

10 m3 paakautoga veevedu:
Kehtna Päästeteenistus, Eno Hermann +372 53460886