Kehtna vallas rajati 2018. aastal joogivee ja kanalisatsiooni tsentraalsed trassid Kaereperes ja Eidaperes. 
Liitumiseks palun saata oma sooviavaldus e-kirjaga info ät kehtnavesi.ee või helistage +372 75 231.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad Kehtna vallas:
Kehtna, Kaerepere, Ingliste, Hertu, Keava, Lelle, Lokuta ja Eidapere piirkonnas:
hind võetud vee eest – 1,758 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri vee kohta;
hind reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest – 2,52 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri reovee kohta
Kehtna Vallavalitsuse korraldus nr.155 / 10.05.2016 Kehtna veeteenuse hind
Järvakandi piirkonnas:
hind võetud vee eest – 1,14 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri vee kohta;
hind reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest – 1,36 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri reovee kohta
Konkurentsiameti otsus Järvakandi veeteenuse hinna kooskõlastamise kohta

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks. Kehtna Vesi OÜ tegevuspiirkonnas läheb selle alla Järvakandi reoveekogumisala.
Kogu info toetusmeetme kohta on leitav SIIT .