Kehtna Vesi
Kehtna Vesi

TÄHELEPANU !
Alates 17.02.2020 on meie uus kontori asukoht ja ametlik aadress:
Staadioni 10,
Kehtna alevik, Kehtna vald, 79001 Raplamaa

OÜ Kehtna Vesi on Kehtna vallale kuuluv joogivee- ja kanalisatsiooniteenuseid osutav ettevõtte
Kehtna Vesi on kunagiste Kehtna valla ja Järvakandi valla kommunaalettevõtete õigusjärglane.


TÄHELEPANU ! Kehtna Vesi OÜ 100% omanik on Kehtna Vallavalitsus, seega alates 01.07.2019 saame vastu võtta vaid e-arveidKontor: +372 48 75 231
info ät kehtnavesi.ee

Liitu ühisveevärgiga
Liitu ühisveevärgiga

Kehtna vallas rajati 2018. aastal joogivee ja kanalisatsiooni tsentraalsed trassid Kaereperes ja Eidaperes. 
Liitumiseks palun saata oma sooviavaldus e-kirjaga info ät kehtnavesi.ee või helistage +372 75 231.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad Kehtna vallas:
Kehtna, Kaerepere, Ingliste, Hertu, Keava, Lelle, Lokuta ja Eidapere piirkonnas:
hind võetud vee eest - 1,758 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri vee kohta;
hind reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest - 2,52 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri reovee kohta
Kehtna Vallavalitsuse korraldus nr.155 / 10.05.2016 Kehtna veeteenuse hind
Järvakandi piirkonnas:
hind võetud vee eest - 1,14 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri vee kohta;
hind reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest - 1,36 eurot (sisaldab käibemaksu) ühe kuupmeetri reovee kohta
Konkurentsiameti otsus Järvakandi veeteenuse hinna kooskõlastamise kohta

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab eraisikuid, kelle majapidamine asub enam kui 2000 tarbijaga reoveekogumisalal, toetust taotlema vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks. Kehtna Vesi OÜ tegevuspiirkonnas läheb selle alla Järvakandi reoveekogumisala.
Kogu info toetusmeetme kohta on leitav SIIT .

 

Telli teenus
Telli teenus
 • Torustike survepesuauto
  Tühjendame septikud ja kuivkäimlad
 • Likvideerime kanalisatsiooni ummistused
 • Paigaldame joogiveefiltrid
 • Rajame joogivee- ja kanalisatsioonitrasse

info ät kehtnavesi.ee
valvetelefon: +372 58281574

 

 

Liitu ühisveevärgiga

Telli teenus

Teata veenäit !

Hooldustööd

Kasulik teada

Isikuandmete kaitse

Alates 25.05.2018 kohaldatakse isikuandemetele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/
Veeproovide võtmine
Joogivee kvaliteeti, kontrollimise nõudeid ja analüüsimeetodeid reguleerib sotsiaalministri määrus.
Trasside hooldus
Kehtna vald asub põhjavee mõistes soode ja rabade keskel, ammutatavat toorvett iseloomustab kõrge
Meie tarneahel
Vee-ettevõtted on suhteliselt sarnase tegevusmudeliga. Veehaardest (puurkaev või mageveekogu) ammu
Minu kodu veefilter
Puhta joogivee tarneahel annab parima tulemuse koostöös. Vee-ettevõttena näeme meie vaeva toorvee e
Õigusaktid
Kehtna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiriÜhisveevärg

Meie töö arvudes

99
Veeotorustiku kilomeetrit
99
Puurkaevu
99
Veetöötlusjaama
99
Heitveepuhastit

Kontakt

 • E - R 09:00 - 16:30

 • Aadress: Staadioni 10, Kehtna
 • Tel: +372 48 75 231
 • Email: info ät kehtnavesi.ee
 • Website: http://kehtnavesi.ee